Avís Legal i Política de privacitat

Avís Legal i Política de privacitat

Aquest avís i informació legal regula l'ús del web www.cancorder.com (d'ara en endavant web) que BCR 129 S.L posa a disposició dels usuaris d'Internet

BCR 129 S.L té el seu domicili social al carrer Roquetes, n ° 96. 08187, Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona); i CIF nombre.

Mitjançant la web, BCR 129 S.L ofereix als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts relacionats amb la pròpia empresa com poden ser productes, situació, ...

Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis.

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis en conformitat amb la llei i el present avís legal així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i d'ordre públic.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris a la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i els altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font (d'ara en endavant 'Continguts'), de conformitat amb la llei, i, en particular, es compromet a no:

a. reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets;

b. suprimir, manipular o de qualsevol altra forma alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de BCR 129 S.L o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic establerts per al seu reconeixement.

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat.

BCR 129 S.L no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, BCR 129 S.L advertirà prèviament de les interrupcions en funcionament de la Web i dels Serveis.

Responsable del tractament de les seves dades

El responsable del tractament BCR 129 SL, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, del Parlament i Consell d'Europa, l'informa que les seves dades personals seran tractades per a la gestió administrativa, comptable, per a la prestació del servei i per informar de les novetats comercials i / o noves promocions ofertades per BCR 129 SL, no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, o per al tractament comptable i fiscal, mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del tractament i l'Encarregat del Tractament, podent exercir els seus drets d'; accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació en BCR 129 S.L:
CARRER DE LES ROQUETES, Nº96,08187, SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, BARCELONA / info@cancorder.com

BCR 129 SL, exclou amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser causa de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al web i als serveis, a la fiabilitat del portal i dels serveis, i en concret, encara que no de manera exclusiva, a les fallades a l'accés a les diferents pàgines del web.